MEE is er voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met een chronische ziekte, mensen met een autismespectrumstoornisen ouders, beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers.

MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.

Meer informatie

MEE Zuid-Oost Brabant

 

Telefoon 0492 - 328000